GüncelManşet

Asistanlar süresiz greve gidiyor!

H.Merkezi: Manisa’da Celal Bayar Üniversitesi’nde asistan hekimler süresiz grev kararı aldı.

Hekimlere yönelik şiddetin artması ve hastane yönetimin duruma duyarsız kalması nedeniyle süresiz grev gidiyor. Hastane yönetiminin asistanların sorunlarına duyarsız kalmasının yanı sıra döner sermaye katkı payı ücretlerinin eşitsiz dağılımına karşı gönderdikleri dilekçeye olumlu yanıt alamadıklarını belirten asistan hekimler 10 Nisan‘da grev yapacaklarını duyurdu.

 TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Fatih Sürenkök yaptıkları açıklama ile grev kararını desteklediklerini açıkladı. Asistan hekimlik sürecinde harcanan emeğe denk ve adil bir karşılığı olmadığını dile getiren Sürenkök  “Sorunları hiçbirimizin yabancı olduğu konular değil. Sorunlarının kaynağı,  sağlıkta dönüşümün sonucu olan; sağlıksız sağlık ortamı. Bu ortamın yarattığı mutsuzluk ve tükenmişlik!” şeklinde sözlerine devam etti.

Celal Bayar Üniversitesi’nde asistan hekimlerin de  “bıçak kemiğe dayandı” noktasına geldiklerini ve herkesi seslerine sesvermeyeçağırdı.

Ayrıca açıklamada, 17 Nisan’da sağlık örgütleri Ersin Arslan’ın ölümünün birinci yıl döneminde grev yapacaklarını hatırlatıldı.

 

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu