Güncel

Patronlara işten çıkarma eğitimi!

H.Merkezi: Boğaziçi Eğitim ve Danışmanlık adlı bir firmanın “İşten Çıkarma Stratejileri” başlığıyla yapacağı konferansa tepkiler büyüyor.

Yapılacak konferansa tepkilerin olmasından kaynaklı alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevlileri de konferanstan çekildiği, konferansın “Seminerimiz çalışma hayatında etik kültürü benimsemiş işçinin de, işverenin de yanındadır” şeklinde bir açıklama yapılmış ve konferansın başlığı da değiştirildiği söylenmişti.

Patronların işçileri, emekçileri işten çıkarırken uzmanlaşmaları, ustalaşmaları için eğitim verileceği başlığıyla açıktır.

27 Nisan günü Sheraton Maslak Otel’de yapılması planlanan konferansı DİSK saat 10.00’da Maslak Oteli önünde kitlesel bir basın açıklamasıyla protesto edecek.

Konferans başlığı değişse de tepkilere rağmen aşağıdaki konu başlıklarıyla yapılacak;

“İşten Çıkarmanın Yasal Boyutu

İş İlişkisini Sona Erdiren Genel Nedenler, Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi, Fesih

İşten Çıkarmanın Yönetimi: Yargıtay Kararları Doğrultusunda Uygulamadaki Sorunlar ve Çözümler

İşten Çıkarmaların Maliyetlendirilmesi: Tazminatların Uluslararası Finansal Raporlama Sistemine Göre Belgelendirilmesi

İş Kanunları ve Toplu İş Sözleşmeleri Hükümlerine Göre İş Akdi Feshinin İşverene Yüklediği Maliyetler;

Uluslararası Muhasebe Standartlarından “UMS-19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar” Standardının İçeriği ve Ülkemizdeki Uygulamaları

Etkin İşten Çıkarma Yönetimi: Görüşme Stratejileri ve Politikaları

Çıkış Mülakatları, Çıkış Görüşmelerinde Hangi Teknikler Kullanılmalı, İşten Çıkarılan Kişilerin Profilleri ve Kişilik Profillerine Uygun Görüşmede Stratejileri

İşten Çıkarmalarda Sektörel Deneyimler

İşten Çıkarma Nedenleri: Çalışan Performansı, Ekonomik Kriz, Şirket Birleşmeleri, İşgücünün Rantabl Kullanılması

Şirket İmajı Açısından İşten Ayrılan Kişilere ve Şirkette Çalışmaya Devam Edenlere Doğru Mesajın Verilmesi

Etkin İşten Çıkarma Yönetimi ve Süreçleri’nde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Faktörler;

Toplam Kalite Yönetimi’nin Çalışanlara İlişkin Kriterleri,

Duygusal Boyutlar, Yasal Zorunluluklar ve Bu Faktörlere Dayalı

Profesyonel Anlamda Oluşturulacak Yöntembilim, Vaka Örnekleri

İşten Çıkarmalarda Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözümler

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu