Güncel

Sağlık Emekçilerine İş Güvenliği!

Amed: Sağlık alanında sistemin geliştirmiş olduğu ekonomiksel sömürünün yanı sıra sağlık emekçilerinin karşısına çıkan şiddet olgusu da başka bir konudur. Yaşanan saldırılara önlem almayan egemenler bu şiddet kültürünün sırtını sıvazlamaktadır. Keza bunun bir örneği de Dicle Üniversitesinde bir hemşire, kendilerini polis ve asker olarak tanıtan kişilerce darp edildi.

Hastaneye silahlarla giren bu kişilere karşı ise Diyarbakır SES Şubesi açıklamada bulundu. Açıklamada “DÜTF’nde yani bu hastanenin Hematoloji servisinin Yoğun Bakım Ünitesinde çalışan dört meslektaşımızın ve görgü tanıklarının ifadeleriyle servise silahla giren ve yoğun bakımda yatan Kazım USLU adındaki hastanın yakınları olduğunu söyleyen aralarında ikisi polis, biri asker, biri öğretmen ve maalesef alanımızda çalışan biri hemşire olduğunu söyleyen beş kişi tarafından darp edildiğini öğrendik. Olayı duyar duymaz hastaneye geldik. Hemşire Rabia YEŞİM ÜNAL’ın acil serviste müşahedeye alındığını ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerinin olduğunu, psikolojik yönden tamamen çöktüğünü ve konuşamayacak durumda olduğunu gördük. Meslektaşımızı bu halde görmek içimizi sızlattı, bunun yanında canımızı acıtan bir diğer şey de yetkililerin bu vakalardan ders çıkarmaması ve yeterli tedbirleri almamaları oldu.”dedi.

Açıklamanın devamında “Bu ve benzeri vakalardan ders çıkartılmaması asıl olarak yönetenlerin sağlık çalışanlarına bakış açısını ve yaşamlarına vermiş oldukları değeri ortaya koymaktadır.(…) Burada etkili olan bir diğer şey ise yönetenlerin sağlık çalışanlarına karşı kışkırtıcı söylemleri ve medyanın aynı üslubu yayınlarında kullanması, her kademede uygulanan katkı ve katılım payı, ilave ücretler sağlık çalışanlarıyla halkı karşı karşıya getirmektedir. Özellikle performans baskısı ve işletme anlayışı içinde kar amacı güden çalışma biçimi hasta yoğunluğunun artmasına, verilen hizmetin niteliğinin düşmesine neden olmakta bu da sağlık çalışanlarına yönelik şiddete zemin hazırlamaktadır”dedi. Açıklamın sonunda ise “Bu ve benzeri olayların yaşanmaması için bir kez daha haykırıyoruz; şiddet durmadan, insani çalışma ortamı sağlanmadan biz de durmayacağız, susmayacağız” denildi.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu