MakalelerPusula

Yeniye ulaşmada ısrarlı olmalıyız

Tarihsel her ilerleme büyük fedakârlıkları içerir. Devrim bir yaratma, feda olma eylemidir. Günümüzdeki tarihsel eylem de sömürü ve zulüm düzenlerinin yaratmış olduğu tüm adaletsizlikleri, yolsuzlukları, çürümüşlükleri ortadan kaldırmayı hedeflemek zorundadır. Keza yeni demokratik bir düzenin temellerini atarak en ileri toplumsal düzene ulaşmak için yalnız fedakârca mücadele etmek yetmiyor. Bu fedakârlığa sistem kazandıracak düşünsel ve zihinsel bir değişim de gerekiyor. Yapılacak fedakârlığın boyutunu belirleyecek olan da bu zihinsel değişimin düzeyidir.

Sürekli yenilenmek, kendimizi aşarak ilerlemek düşünsel boyuttaki değişimden, devrimci militan pratikten bağımsız değildir. Dolayısıyla kendisini aşmaktan söz eden her militanın öncelikle yukarıda altını çizdiğimiz görevleri yerine getirmede samimi bir duruş sergilemesi gerekir. Bu demektir ki, devrimci militan pratikten yoksun bir aşma, yenilenme düşüncesi sınıf savaşımı açısından bir değer taşımaz. Yenilenmek, mevcut olanı aşmak gerektiği vurgusu yapan herkesin bu söyleme uygun bir pratik tutum takınmasını gerektirir.

Yeni olarak ortaya konulan her düşüncenin kendine bir tartışma alanı bulmasının yolu da düşünce sahibinin söylemi ile pratiği arasındaki uyumdan geçer. Yenilenmek, tecrübelerden ders çıkarmak, sınıf mücadelesinde, örgütlü yaşamda kendimize biçtiğimiz misyondan bağımsız değildir. Doğru okumak, doğru anlamak yarına dair yaptığımız planlarda gizlidir.

Sözgelimi, hep geçmişe dair konuşan, olumsuzluklar dışında hiçbir şey hatırlamayan bir devrimcinin geleceğe dair de planları olamaz. Bu bakış açısının yön verdiği bir tartışma geleceğe yürümek için geçmişten ders çıkarmayı içermez. Bilakis bu sığ tartışmalarla, gelecek geçmişin “olumsuz” çöplüğüne gömülür. Umut, yerini umutsuzluğa bırakır. Oysa devrim kavgası; süreci doğru okumaya çalışan, yeniye ulaşmada ısrarlı ve kavgayı büyütmede kararlı güçlerin omuzları üzerinde yükselir.

Bugünün zorluklarıyla savaşmak için birey bazında, örgüt bazında böylesi bir şekilleniş yaratmak zorunludur. Yapılacak eğitim çalışmalarına, kurulacak örgütlülüklere, yürütülecek savaş çizgisine böylesi bir düşünüş ve şekilleniş tarzının yön vermesi gerekir. Her halükarda sorunların aşılması bir pratiği zorunlu kılar. Bu zorunluluktan yoksun, ortaya konulan tüm söylemler zihinsel bir beyin jimnastiğinden öte bir anlam taşımaz. Dolayısıyla pratikleştirme koşulları olmayan görevleri belirlemekten uzak durmalıyız. Özellikle kararları uygulamada yetersizliklerin yaşandığı dönemlerde daha hassas olunmalıdır. Çünkü yerine getirilmeyen her görev, mevcut geriliklere ve olumsuzluklara kan taşımaktadır.

Sorumluluk bilincinin zayıflaması, iç disiplin ve devrimci otoritenin sarsılması, örgütlülük ve örgütsüzlük arasındaki farkı da silikleştirir. Tüm bunlar bize devrimci otoritenin tesis edilmesi, disiplinin oturtulması, örgütlü olmanın farklılığının sağlanmasının, halka ve devrime hizmet etme politikasında derinleşmekten, militanlaşmaktan geçtiğini gösteriyor.

Ezilen yığınların devrimci çağrılara, örgütlülüğe karşı ciddi derecede kaygı ve güvensizlik taşıdığı bir dönemde yürütülen tüm devrimci faaliyetin zorlukları daha da artar. Bu zorlukların aşılması için öncelikle bu tereddütlere ve güvensizliklere yol açan nedenler doğru bir tarzda analiz edilmelidir.

Bu analiz üzerinde belirlenen öncelikli görevlerin yerine getirilmesi için de sabırlı olduğu kadar kararlı, güncel görevleri göz ardı etmeyen ama her şeyi uzun vadeli bir plan dahilinde ele alan bir bakış açısı olmazsa olmazdır. Bu gerçeği öncelikle kavganın öznesi olan militanların doğru kavraması gerekir.

Uzun vadeli, sabırlı ve titiz çalışma da ancak böylesi doğru bir kavrayış üzerinde hayat bulur. Yetersizliklere vurgu yapmada samimi olan herkesin bunları giderme pratiği içinde de yer alması gerekir. Yetersizliklerin nedenleri de ancak bu pratikle birlikte daha doğru anlaşılacaktır. Değiştirme sürecine katılan değişir de. Eleştirileri

daha yapıcı ve sorumluluk yüklü olur. Dahası değişim ancak bu tarzda bir yönelim içine girmekle sağlanabilir.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu